Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 7219191
Số người đang truy cập: 3

Kỹ Thuật KNKN

Dự án phát triển giống bò thịt: Góp phần phát triển đàn bò lai chuyên thịt
Dự án phát triển giống bò thịt tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020, được UBND tỉnh phân giao Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 07/6/2016 về việc Phê duyệt dự án Phát triển giống bò thịt tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020.