Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 7219102
Số người đang truy cập: 6

Bộ - Trung Ương

Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ Quy định xử phạm vi phạm hành chính về chăn nuôi.
Ngày 01 tháng 03 năm 2021, Chính phủ ban hành nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi, Nghị này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 4 năm 2021.

Xem toàn văn: "Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/03/2021 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi".