Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 7148658
Số người đang truy cập: 6

Bộ - Trung Ương

Chính sách tín khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Ngày 13 tháng 12 năm 2020, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI, kỳ họp lần thứ mười chín đã ban hành Nghị quyết số 20/2020/NQ - HĐND Nghị quyết về Chính sách tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tải Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND tỉnh tại đây