Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 7148763
Số người đang truy cập: 5

Sở Nông Nghiệp & PTNT

Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI, Kỳ họp thứ Mười Bảy đã thông qua Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND vào ngày 04 tháng 8 năm 2020.

     Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 04/8/2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nghị quyết gồm: 02 Chương và 08 Điều; Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 14/8/2020.

     Xem toàn văn Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND tại đây.