Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 7148714
Số người đang truy cập: 3

Sở Nông Nghiệp & PTNT

Công văn số: 1620/SNN-QLCL của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh BRVT V/v hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trong việc quảng bá, tiêu thụ tại các buổi tập huấn, hội nghi, hội thảo.