Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2744905
Số người đang truy cập: 9

Bộ - Trung Ương

Diễn đàn Khuyến nông@Nông nghiệp: “Giải pháp phát triển kinh tế trang trại hiệu quả và bền vững”
     Ngày 20/7/2017, tại Hưng Yên, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Việt Nam và Sở Nông nghiệp và PTNT Hưng Yên tổ chức diễn đàn Khuyến nông@Nông nghiệp: "Giải pháp phát triển kinh tế trang trại hiệu quả và bền vững".
    Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, cả nước hiện có gần 30 nghìn trang trại, trong đó gần 70% trang trại trồng trọt, chăn nuôi, 20% thủy sản, còn lại là trang trại lâm nghiệp và tổng hợp. Các mô hình trang trại được phân bổ đều khắp trong các vùng cả nước.
    Hiện nay, số lượng kinh tế trang trại đang tăng nhanh về số lượng với nhiều thành phần kinh tế tham gia. Đã có nhiều mô hình trang trại phát huy được lợi thế của vùng, địa phương, mang lại hiệu quả cao, doanh thu từ 1-3 tỷ đồng/năm, một số mô hình còn cho doanh thu từ 5-10 tỷ đồng/năm. Điều đó đã khẳng định kinh tế trang trại là một trong những loại hình mũi nhọn trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.
    Theo Tiến sỹ Trần Văn Khởi, Quyền Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, kinh tế trang trại đã ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với ngành nông nghiệp góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn theo hướng tăng nhanh tỷ trọng sản xuất hàng hóa, tạo ra các vùng sản xuất tập trung, làm tiền đề cho công nghiệp chế biến nông sản.
    Mặc dù giá trị sản xuất hàng hóa bình quân một trang trại tương đối lớn (trung bình 2 tỷ đồng/trang trại) nhưng số có thu nhập cao chỉ tập trung ở một số loại hình trang trại chăn nuôi, thủy sản, còn các loại hình trang trại trồng trọt, lâm nghiệp, kinh doanh tổng hợp giá trị sản xuất thấp, do chất lượng sản phẩm chưa cao, sản phẩm bán ra chủ yếu dưới dạng thô hoặc tươi sống, chưa qua chế biến nên giá trị thấp, sức cạnh tranh yếu. Phần lớn chủ trang trại hiện nay còn thiếu thông tin về thị trường, khoa học kỹ thuật và quản lý nên sản xuất chủ động. Số lượng trang trại ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến bảo quản còn hạn chế, mới chỉ tập trung ở một số lĩnh vực nhất định. Sản xuất của các trang trại chưa thực sự bền vững, phần lớn chất lượng sản phẩm chưa được quản lý chặt chẽ.
    Để góp phần giải quyết những khó khăn trong việc phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững, giúp bà con nông dân, chủ trang trại yên tâm sản xuất. Tiến sỹ Nguyễn Duy Lượng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam đã đưa ra một số giải pháp chiến lược như, trước hết cần thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển kinh tế trang trại, sản xuất hàng hóa, đẩy nhanh ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất thông qua công tác khuyến nông. Khuyến khích các chủ trang trại ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý sản xuất, trao đổi thông tin và tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản. Chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng, các cơ sở công nghiệp chế biến, phục vụ sự phát triển của các trang trại. Tăng cường công tác thông tin thị trường, dự báo và khuyến cáo thị trường tiêu thụ nông sản trong và ngoài  nước. Khuyến khích các chủ trang trại ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý sản xuất, trao đổi thông tin và tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã trong nông nghiệp, tăng cường sự liên kết giữa các thành phần kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm./ 
T.H