Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3030019
Số người đang truy cập: 5

Sở Nông Nghiệp & PTNT

Kết luận cuộc họp giao ban tháng 6/2017 của Sở Nông nghiệp & PTNT

Ngày 03/7/2017, tại Hội trường Sở Nông nghiệp & PTNT đồng chí Trần Văn Cường – Phó Giám đốc phụ trách Sở Nông nghiệp & PTNT đã chủ trì cuộc họp giao ban Tháng 7/2017. Tham dự cuộc họp có: lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Sở, lãnh đạo các Đơn vị trực thuộc và đại diện Phòng nông nghiệp, kinh tế các huyện, thành phố. Cuộc họp đã nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất nông lâm ngư nghiệp và phát triển nông thôn 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017. Cụ thể như sau:

-    Về trồng trọt:

Kết quả sản xuất vụ Đông Xuân 2016 – 2017: Tổng diện tích cây hàng năm đã thu hoạch 12.045 ha, đạt 100% diện tích gieo trồng, sản lượng một số cây trồng chính: Lúa 45.577 tấn, tăng 5,3% so cùng kỳ; bắp 6.474 tấn, bằng 92% so cùng kỳ; rau các loại 60.429 tấn, tăng 1,2% so cùng kỳ; đậu các loại 177 tấn, tăng 88,7% so cùng kỳ; khoai lang 128 tấn, bằng 100% so cùng kỳ,…

- Vụ Hè Thu 2017: Tính đến ngày 15/6/2017, tổng diện tích cây hàng năm đã xuống giống là 27.446 ha, đạt 97% kế hoạch vụ, trong đó: Lúa 8.433 ha, bắp 6.767 ha, khoai mì 8.470 ha, rau các loại 1.860 ha, đậu các loại 432 ha, cây công nghiệp ngắn ngày 1.065 ha,… Đến nay, đã thu hoạch 280 ha lúa (sản lượng 1.638 tấn), 502 ha rau các loại (sản lượng 11.556 tấn).

-      Về chăn nuôi: Sản lượng thịt hơi các loại: 6.456 tấn, tăng 1,4% so cùng kỳ, trong đó: Thịt heo 4.401 tấn, tăng 1,2% so cùng kỳ; thịt trâu, bò 668 tấn, tăng 3,3% so cùng kỳ; thịt gia cầm 1.387 tấn, tăng 1,2% so cùng kỳ. Trứng gia cầm: 10.963.000 quả, tăng 1,4% so cùng kỳ; sữa tươi 79 tấn, tăng 2,6% so cùng kỳ.

 -   Về Khai thác thủy sản: Trong tháng 6/2017, toàn tỉnh đã đóng mới 16 tàu cá (lũy kế 79 tàu cá), tổng số tàu cá hiện nay là 6.270 chiếc, công suất 1.303.626 CV (trong đó có 99 tàu cá làm dịch vụ hậu cần nghề cá); Sản lượng khai thác 26.395 tấn, bằng 96% so cùng.

 -   Về Nuôi trồng thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản trong 6 tháng đầu năm 2017 là 6.472 ha (trong đó: Nuôi quảng canh 711 ha, nuôi quảng canh cải tiến 5.174 ha, nuôi bán công nghiệp 231 ha, nuôi công nghiệp 355 ha. Sản lượng nuôi trồng thủy sản trong tháng 6/2017 là 1.570 tấn, tăng 16,9% so cùng kỳ.

         -    Về Diêm nghiệp: Diện tích sản xuất vụ muối 2016 - 2017 là 879 ha, trong đó có 30 ha sản xuất muối sạch theo phương thức trải bạt. Sản lượng muối đã thu hoạch trong vụ là 37.400 tấn, đạt 53% kế hoạch, bằng 50% so cùng kỳ.

 

             Cũng trong cuộc họp giao ban tháng 7/2017, lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT cũng tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc trọng tâm như sau:

1.  Đề nghị các phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế các địa phương quan tâm theo dõi tình hình sản xuất nông nghiệp tại địa phương như: tiến độ mùa vụ, hoạt động chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm, tình hình thực hiện các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các hoạt động trong lĩnh vực thủy sản như đánh bắt ven bờ, vi phạm vùng biển nước ngoài,… để kịp thời đề xuất, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc của địa phương (nếu có) về Sở Nông nghiệp và PTNT để xem xét, phối hợp giải quyết.

2. Giao Chi cục Thủy sản:

- Chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện quyết liệt công tác di dời và sắp xếp các cơ sở nuôi thủy sản lồng bè trên địa bàn tỉnh theo đúng kế hoạch đã đề ra.

- Tham mưu, đề xuất sửa đổi nội dung các quy định về công tác quản lý hoạt động của đội tàu cá trên địa bàn tỉnh, như: Xử lý các tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; đánh bắt hải sản ven bờ, bằng thuốc nổ; quy định về màu sơn của tàu cá.

- Phối hợp với Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường công tác tuần tra cưỡng chế, giải tỏa đăng đáy, bè nuôi thủy sản trái phép trên sông Cái Mép - Thị Vải và khu vực Vịnh Gành Rái - Vũng Tàu.

3. Giao Chi cục Kiểm lâm:

- Chuẩn bị các nội dung có liên quan để tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc với UBND thành phố Vũng Tàu về kế hoạch quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn thành phố

- Sớm hoàn thành và trình UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý chăn nuôi và giết mổ gia súc, gia cầm và thủy cầm trên địa bàn tỉnh.

 - Nghiên cứu, lập Đề án đeo thẻ cho đàn gia súc, gia cầm trong chăn nuôi nhằm truy xuất nguồn gốc, quản lý tốt vệ sinh an toàn thực phẩm cho sản phẩm chăn nuôi. 

4. Giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật:

- Báo cáo Lãnh đạo Sở kết quả rà soát, thống kê số lượng các mô hình sản xuất trồng trọt ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

- Khuyến cáo bà con nông dân phát triển diện tích lúa áp dụng chương trình "3 giảm, 3 tăng" hoặc "1 phải, 5 giảm".

- Phối hợp với các địa phương khẩn trương hoàn thành Kế hoạch tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng giai đoạn 2017 – 2020 để trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện.

5. Về công tác thủ tục hành chính:

- Các đơn vị, phòng chuyên môn lưu ý thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên. Đối với các nhiệm vụ tham mưu chậm, phải tổ chức kiểm điểm, nhắc nhở đối với cán bộ công chức liên quan.

- Đối với các đơn vị giải quyết thủ tục hành chính chậm so với thời gian quy định phải có văn bản xin lỗi, giải thích với người dân, tổ chức.

- Các đơn vị trực thuộc thường xuyên cập nhật các thông tin chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Sở trên trang Thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT.

VPS