Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3029863
Số người đang truy cập: 2

Sở Nông Nghiệp & PTNT

Tăng cường công tác quản lý khai thác thủy sản, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển

Ngày 5/5/2017 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị số Chỉ thị 3727/CT-BNN-TCTS về việc tăng cường công tác quản lý khai thác thủy sản, đảm bảo an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển. Theo Chỉ thị trong những năm qua công tác quản lý khai thác thủy sản, đảm bảo an toàn cho gười và tàu cá hoạt động trên biển đã đạt được những kết quả tích cực; số lượng tàu cá hoạt động ở các vùng biển ven bờ giảm; số lượng tàu cá hoạt động vùng biển xa bờ phát triển mạnh; mục tiêu hiện đại hóa tàu cá thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2017 về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 của Việt Nam bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay trong công tác quản lý  khai thác thủy sản, đảm bảo an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên các vùng biển vẫn còn một số bất cập như: tình trạng tai nạn tàu cá vẫn còn xảy ra nhiều, nhiều tàu cá đánh bắt bất hợp pháp diễn biến ngày càng phức tạp, tàu cá đóng mới không tuân theo quy hoạch còn phổ biến. Các bất cập nêu trên đã ảnh hưởng tới hoạt động khai thác thủy sản, vi phạm nghiêm trọng các quy định của Việt Nam và Quốc tế.

Bà con ngư dân 03 xã Phước Hưng, Phước Tỉnh và TT.Long Hải tham gia lớp tập huấn do Chi cục Thủy sản tổ chức vào ngày 12/05/2017

 

          Để đảm bảo tốt công tác quản lý khai thác thủy sản, đảm bảo an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển, hướng tới khai thác thủy sản bền vững, hiệu quả. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Chỉ thị số 3727/CT-BNN-TCTS theo đó, Bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện một số nội dung, giải pháp cụ thể như sau:

          1. Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc đóng mới tàu cá theo quy hoạch, tạm dừng việc cấp văn bản chấp thuận cho phép đóng mới tàu cá làm nghề lưới kéo dưới mọi hình thức, kể cá tàu giải bản, bị hư hỏng, mục nát hoặc bị tai nạn.

          2. Thực hiện nghiêm việc đăng ký, đăng kiểm tàu cá và cấp giấy phép khai thác thủy sản; đối với việc cấp giấy phép khai thác thủy sản phải thống nhất giữ vùng hoạt động của giấy phép khai thác với vùng hoạt động của giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá; hiệu lực của giấy phép khai thác  phải thống nhất với hiệu lực của giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

          3. Tăng cường thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế  đối với các tàu có hồ sở thiết kế và kiểm tra an toàn kỹ thuật, từ khâu thẩm định hồ sơ thiết kế, giám sát quá trình đóng mới, nâng cấp, sữa chữa đối với tàu cá có công suất từ 90 CV trở lên; nghiêm cấm lắp đặt máy kém chất lượng, máy bộ (động cơ xe ô tô, máy kéo được thủy hóa, các máy không rõ nguồn gốc, xuất xứ) xuống các tàu cá.

          4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về khai thác thủy sản, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm của nước ngoài khi tàu cá nước khác vi phạm; tổ chức cho ngư dân ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài  để đánh bắt hải sản; đối với các chủ tàu cá có tàu cá vi phạm vùng biển các nước để đánh bắt hải sản trái phép thì không xem xét hỗ trợ để hưởng các chính sách  đã được nhà nước ban hành, đồng thời thực hiện tước quyền sử dụng bằng thuyền trưởng, giấy phép khai thác thủy sản đối với thuyền trưởng và tàu cá vi phạm.

          5. Thực hiện công tác xác nhận và chứng nhận nguyên liệu khai thác thủy sản theo đúng quy định tại Điều 6, Điều 7 và Điều 8 của Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chứng nhận, xác nhận thủy sản; sản phẩm thủy sản khai thác phải được kiểm tra tính xác thực của các thông tin đã ghi trong giấy các nhận nguyên liệu của chủ hàng trước khi được xác nhận và chứng nhận nguồn gốc sản phẩm khai thác.

          6. Chỉ đạo thanh tra chuyên ngành thủy sản địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá vi phạm các quy định của pháp luật như: Không trang bị đầy đủ các trang thiết bị đảm bảo an toàn khi hoạt động trên biển, không thực hiện đánh dấu tàu cá, không có sổ đăng ký, không thực hiện ghi nhật ký khai thác thủy sản; sử dụng các loại ngư cụ cấm. Đặc biệt là các trường hợp  sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản.

          7. thực hiện chế độ báo cáo  về tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này và các văn bản hướng dẫn, văn bản quản lý về khai thác thủy sản, đảm bảo an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển  về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua tổng cục thủy sản) trước ngày 25 hàng tháng bằng văn bản.

BT.Xoan Anh