Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2744906
Số người đang truy cập: 10

Dạy Nghề Nông Nghiệp

Quyết định 443/QĐ-SNN-KNKN ngày 17/10/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc Phê duyệt chương trình, giáo trình đào tạo nghề trình độ đào tạo dưới 3 tháng phục vụ đào tạo nghề cho LĐNT