Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2744909
Số người đang truy cập: 10

Dạy Nghề Nông Nghiệp

ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG NGHIỆP CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN NĂM 2015 ĐẠT 95% KẾ HOẠCH
Tổng số lao động nông thôn học nghề năm 2015 tính đến thời điểm báo cáo là 1.151 người, đạt 95%. Ước thực hiện trong năm 1.286 người, đạt 107% chỉ tiêu kế hoạch phân giao. lũy kế trong 3 năm 3.482 người, ước thực hiện 3 năm 3.617 người, chiếm 106,2% (chỉ tiêu phân giao trong 3 năm 3.405 người)