Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 9283251
Số người đang truy cập: 12

Kỹ thuật khuyến nông khuyến ngư - thủy sản

Nuoi trồng thủy sản là ngành công nghiệp thực phẩm phát triển nhanh nhất thế giới. Sự gia tăng nhu cầu về protein và dân số ngày càng tăng là nguyên nhân dẫn đến sự tăng trưởng này. Theo Allied Market Reasearch, năm thị trường nuôi trồng thủy sản chính dự kiến sẽ đạt 87,6 tỷ USD vào năm 2025, tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 4,9% từ năm 2018 đến năm 2025. Năm thị trường nuôi trồng thủy sản chính là Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc, Nga và Nhật Bản.
Hiển thị 6 - 10 of 95 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 5
của 19