Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 8703733
Số người đang truy cập: 8

Thông Tin Chuyên Ngành

Ứng dụng công nghệ số trong ngành nuôi trồng thủy sản
Các công nghệ số hóa như phân tích dữ liệu hay Internet vạn vật đem lại những cơ hội mới cho ngành nuôi trồng thủy sản.