Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 8703698
Số người đang truy cập: 12

Kỹ Thuật KNKN

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đạt được bước đột phá trong nuôi mực
Các nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học và Công nghệ Okinawa (OIST) tuyên bố đã "phát triển hệ thống nuôi mực đâu tiên có tiềm năng được thương mại hóa".