Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 7148682
Số người đang truy cập: 4

Thủy Sản

Không có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, tàu cá sẽ không được ra khơi.
Để thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC) về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) nhằm khắc phục "thẻ vàng", Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có quy định kể từ ngày 25/12, nếu không có Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (ATTP) tàu cá sẽ không được ra khơi đánh bắt.