Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 8866707
Số người đang truy cập: 8

Thông Tin Khác

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch trong 03 tháng đầu năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trong tháng 3/2021, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng 3,64% so cùng kỳ, trong đó: Trồng trọt tăng 3,67% so cùng kỳ; chăn nuôi tăng 3,55% so cùng kỳ.