Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 7219098
Số người đang truy cập: 4

Kỹ Thuật KNKN

Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo: Giúp nhiều nông dân thoát nghèo bền vững
Ngày 18/12/2020 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Xuyên Mộc, Trung tâm Khuyến nông đã tổ chức tổng kết Dự án nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT) giai đoạn 2016 - 2020, Theo đó, dự án góp phần giúp nhiều nông dân thoát nghèo bền vững.