Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 7708616
Số người đang truy cập: 5

Chỉ Đạo Điều Hành

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TẬP HUẤN "HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM TẬP HUẤN ONLINE"
Ngày 16/9/2021, Trung tâm Khuyến nông đã xây dựng kế hoạch và tổ chức lớp tập huấn "HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM TẬP HUẤN ONLINE". Nội dung lớp tập huấn hướng dẫn một số thao tác xử lý kỹ thuật trên các phần mềm cơ bản và phổ biến hiện nay như: Zoom, Zavi, Google Meet và tạo phiếu đánh giá trên Google Drive, được sử dụng cho các lớp tập huấn, hội nghi, hội họp...trực tuyến (online), thông qua các thiết bị như: điện thoại thông minh, máy tính, laptop có kết nối đường truyền internet, nhằm đảm bảo các quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh BRVT trong tình hình hiện nay.

Xem nội dung kế hoạch, chương trình tập huấn và danh sách các viên chức tham gia tại đây:

Tải toàn bộ tài liệu hướng dẫn tại đây: