Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 8703818
Số người đang truy cập: 5

Chỉ Đạo Điều Hành

Kế hoạch thực hiện phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Nhằm tổ chức phòng bệnh, khống chế và kiểm soát có hiệu quả một số dịch bệnh nguy hiểm và xây dựng thành công các vùng, cơ sở, chuỗi sản xuất thủy sản an toàn dịch bệnh (ATDB) để phục vụ tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.