Kỹ Thuật KNKN

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 8866576
Số người đang truy cập: 9

Kỹ Thuật KNKN

Giải pháp phát triển nuôi biển công nghiệp
Chuyển từ nuôi trồng, khai thác hải sản truyền thống sang công nghiệp, ngành thủy sản cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và phát triển cơ sở hạ tầng là giải pháp được quan tâm thảo luận tại Hội nghị Bàn giải pháp phát triển ngành nuôi trồng thủy sản trên biển bền vững năm 2022, ngày ngày 11/5/2022 tại tỉnh Ninh Thuận do Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì.