Kỹ Thuật KNKN

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 7625656
Số người đang truy cập: 8

Kỹ Thuật KNKN

NGƯ DÂN "NGỒI TRÊN LỬA" VÌ HÀNG TRĂM TẤN CÁ KHÔNG CÓ NGƯỜI MUA
Hàng trăm tấn thủy sản đến kỳ thu hoạch không ai thu mua khiến hàng trăm hộ nuôi trên địa bàn tỉnh như ngồi trên đống lửa. Trước thực trạng này, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản gửi đến các cơ quan đơn vị, vận động phối hợp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, giúp người nuôi vượt qua khó khăn.