Kỹ Thuật KNKN

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 11272719
Số người đang truy cập: 20

Kỹ Thuật KNKN

Lồng ghép một số nội dung phòng, chống thiên tai với Chương trình đào tạo
Đó là nội dung được Quy định tại Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030’’ Thủ tướng chính phủ ban hành tại Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 6/4/2021. Trong đó Hoạt động 3 hợp phần 1 của Đề án yêu cầu ‘’Hướng dẫn lồng ghép một số nội dung phòng, chống thiên tai với một số môn học để đưa vào chương trình giảng dạy cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và một số trường đại học liên quan’’.

Được biết, Từ năm 2021, Bộ GD&ĐT đã tổ chức các hoạt động đưa kiến thức về phòng chống thiên tai vào giảng dạy trong các nhà trường. Cụ thể: Quyết định 3162/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch phòng, chống thiên tai Bộ GD&ĐT giai đoạn 2021 – 2025 đã được ban hành. Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, nhiều nội dung sẽ được thực hiện theo lộ trình từ năm 2021 đến năm 2025, trong đó chú trọng đến việc đưa kiến thức phòng, chống thiên tai trở thành một nội dung trong các nhà trường. Cụ thể

"Rà soát, đánh giá thực trạng việc đưa kiến thức về phòng, chống thiên tai, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu vào hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Cập nhật, tích hợp, lồng ghép có chọn lọc những kiến thức về công tác phòng, chống thiên tai, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu vào các môn học phù hợp chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; phối hợp chặt chẽ với các nội dung giáo dục ‘Ứng phó với biến đổi khí hậu', ‘Môi trường', ‘Kỹ năng sống', ‘Phòng chống tai nạn thương tích' và ‘Chuẩn tối thiểu về giáo dục trong hoàn cảnh khẩn cấp' cùng với nội dung ‘Hỗ trợ tâm lý trẻ em trong các hoạt động giáo dục trong hoàn cảnh khẩn cấp' để tránh chồng chéo, quá tải cho người học.

Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp cho người học liên quan tới công tác phòng, chống thiên tai, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu thông qua việc thúc đẩy nhận thức, kỹ năng, hành vi và thói quen sống xanh, lành mạnh và thân thiện.

Hình: tập huấn nâng cao kiến thức về phòng chống thiên tai cho đội ngũ giáo viên. Ảnh ST

Tích hợp nội dung phòng, chống thiên tai vào các hoạt động, phong trào của ngành Giáo dục: Trường học an toàn, xanh, sạch, đẹp…; tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước trong các cơ sở giáo dục phổ thông; công tác kiểm định chất lượng giáo dục; công tác thi đua khen thưởng; công tác xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích; giáo dục kĩ năng sống trong trường phổ thông; bình đẳng giới trong trường học; chung tay cùng quan tâm đến đối tượng yếu thế để không ai bị bỏ lại phía sau; tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật của ngành Giáo dục"

Tổ chức đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật về phòng, chống thiên tai

- Xác định điều kiện căn bản và chỉ đạo xây dựng chương trình đào tạo cho các chuyên ngành phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu tại một số trường đại học trọng điểm (2021 - 2025).

- Chỉ đạo tổ chức đào tạo chuyên ngành phòng, chống thiên tai tại một số trường đại học trọng điểm ở một số khu vực đặc thù (2021 - 2025).

- Tích hợp nội dung phòng, chống thiên tai vào một số môn, ngành có liên quan hoặc tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp ở các trường không đào tạo chuyên ngành phòng, chống thiên tai (2021 - 2025).

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn những vấn đề liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến công tác phòng, chống thiên tai, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu (2021 - 2025).

TĐ Thiêm