Kỹ Thuật KNKN

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 11273280
Số người đang truy cập: 25

Kỹ Thuật KNKN

Dịch tễ học trong an toàn sinh học vật nuôi
An toàn sinh học hiệu quả đòi hỏi sự hiểu biết về mối quan hệ nhân quả giữa phơi nhiễm và bệnh tật, bởi vì tỷ lệ lưu hành và hậu quả của bất kỳ bệnh truyền nhiễm nào đều liên quan đến sự tương tác phức tạp giữa một số yếu tố quyết định bệnh.

Cần đánh giá dịch tễ học và nguy cơ tương đối của từng bệnh để xác định cách tốt nhất để phân bổ nguồn lực cho các quy trình kiểm soát hiệu quả.

Hơn nữa, số liệu thống kê dịch tễ học có thể được sử dụng để xác định cách tốt nhất nhằm hạn chế rủi ro tài chính hiện tại và tương lai. Một số yếu tố dịch tễ học quan trọng cần được xem xét sau đây

Nguồn lây nhiễm

Ngoài việc xác định những động vật đã bị nhiễm bệnh, cần đánh giá các biến số khác có liên quan đến tầm quan trọng tương đối của một nguồn cụ thể, bao gồm mô hình phát tán, phạm vi vật chủ, phương thức lây truyền và tập quán chăn nuôi.

Quá trình lây truyền

Sự lây truyền bệnh trong quần thể bị ảnh hưởng do tiếp xúc trực tiếp với động vật bị nhiễm bệnh, cũng như do tiếp xúc gián tiếp từ các vật thể bị ô nhiễm (fomite). Những hình thức lây truyền theo chiều ngang này ảnh hưởng đến tốc độ và mức độ lây truyền trong và giữa các nhóm. Điều này trái ngược với sự lây truyền dọc giữa cha mẹ và con cái. Truyền dọc có thể là do nhiễm trực tiếp hoặc (trong một số trường hợp) do lây truyền qua buồng trứng của các tác nhân gây bệnh trong chính phôi thai hoặc do các tác nhân gây bệnh đi qua nhau thai và ảnh hưởng đến thai nhi.

Hình: Các trang trại xây dựng chiến lược kiểm soát việc lây truyền bệnh ở giai đoạn trang trại

Lây lan

Sự lây lan của bệnh bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như thời gian ủ bệnh, tốc độ nhân lên, khả năng phục hồi, độc lực của tác nhân gây bệnh và tỷ lệ tiếp xúc giữa những người bị nhiễm bệnh và những người dễ mắc bệnh. Những yếu tố này ảnh hưởng đến sự lây lan trong quần thể cũng như diễn biến bệnh (cấp tính, bán cấp, mãn tính) trong từng cá nhân. Ví dụ, sự lây lan của bệnh được đẩy nhanh bởi một sinh vật có khả năng phục hồi với thời gian ủ bệnh ngắn và tốc độ nhân lên/bóc tán cao.

Tính nhạy cảm và khuynh hướng

Để có một chương trình kiểm soát hiệu quả, điều quan trọng là phải biết phạm vi (loài, giống, loại) vật chủ mẫn cảm. Hơn nữa, vật chủ, tác nhân và các yếu tố môi trường có thể khiến động vật bị nhiễm trùng hoặc mắc bệnh. Ví dụ, căng thẳng môi trường có thể làm tổn hại chức năng miễn dịch.

Tỷ lệ hiện mắc

Tỷ lệ mắc bệnh tỷ lệ thuận với nguy cơ thách thức. Các bệnh đặc hữu rất khó ngăn ngừa, trong khi các bệnh ngoại lai (tức là không thường xuất hiện) hoặc dịch bệnh trong tự nhiên thì dễ theo dõi, ngăn chặn và diệt trừ hơn.

Tỷ lệ mắc bệnh và tử vong

Tỷ lệ mắc bệnh đề cập đến các động vật trong quần thể có dấu hiệu mắc bệnh vào những thời điểm cụ thể. Các bệnh lây lan nhanh thường có tỷ lệ mắc bệnh cao (phần trăm). Tỷ lệ tử vong biểu thị tỷ lệ phần trăm số động vật trong quần thể dự kiến sẽ chết trong một đợt bùng phát dịch bệnh cụ thể.

Sự hồi phục

Quá trình hồi phục bệnh bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố (tức là các yếu tố quyết định bệnh).

Trương Công