Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3029986
Số người đang truy cập: 3

Chức Năng Nhiệm Vụ

Chức năng nhiệm vụ phòng Sản xuất - Kinh doanh

Nhiệm vụ Phòng Sản xuất -Kinh doanh:

 

          -Xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tham mưu, đề xuất với Giám đốc chiến lược sản xuất, kinh doanh của các Trại sản xuất giống cây trồng,vật nuôi và giống thủy sản trực thuộc Trung tâm.

          -Xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật ; nắm bắt và tổng hợp nhu cầu vật tư, hàng hóa, giống cây trồng,vật nuôi, giống thủy sản của các trại trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

          -Theo dõi thị trường, kết hợp với các trại đề xuất giá bán các loại sản phẩm trình Giám đốc phê duyệt và thực hiện; đồng thời theo dõi việc thực hiện kế hoạch sản xuất của từng trại; tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện theo tuần, tháng, quý, năm.


Hiển thị 6 - 6 of 18 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 1
của 18