Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3029901
Số người đang truy cập: 5

Chức Năng Nhiệm Vụ

Chức Năng Nhiệm Vụ phòng Tư Vấn Dịch Vụ

 

Nhiệm vụ PhòngTư vấn -Dịch vụ:

-Tư vấn lập đề án, phương án sản xuất;

 -Tư vấn về giống sản xuất, vật tư, kỹ thuật đầu vào;

-Tư vấn kỹ thuật, công nghệ trong khâu sản xuất;

-Tư vấn giải quyết sản phẩm đầu ra và thị trường tiêu thụ;

-Dịch vụ kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng…

-Dịch vụ khảo nghiệm các sản phẩm vật tư;

-Dịch vụ xét nghiệm, quan trắc môi trường;

-Dịch vụ cung cấp một số giống cây trồng, vật nuôi, động vật thủy sản theo yêu cầu của nông, ngư dân;

-Tham gia thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh;

-Liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước chiêu sinh đào tạo và cấp chứng chỉ cho cán bộ khuyến nông; nông, ngư dân theo hợp đồng dịch vụ về nông, ngư, diêm nghiệp cho các đối tượng có yêu cầu.


Hiển thị 4 - 4 of 18 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 1
của 18