Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3029834
Số người đang truy cập: 9

Chức Năng Nhiệm Vụ

Chức năng nhiệm vụ phòng Tổ chức - Hành chính

Nhiệm vụ Phòng Tổ chức –Hành chính.

          -Nhiệm vụ tổ chức:

          -Nhiệm vụ Tổ chức:

          +Tham mưu công tác tổ chức về tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, quy hoạch… xây dựng nội quy,các quy chế,quy định của cơ quan trình giám đốc Trung tâm phê duyệt và tổ chức thực hiện;

          +Theo dõi công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý hồ sơ công chức,viên chức và người lao động của cơ quan;

          +Thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động theo Bộ Luật Lao động và Luật viên chức (tham mưu soạn thảo các hợp đồng lao động; hợp đồng làm việc; các quyết định nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn; theo dõi việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động…).

          +Tham mưu xây dựng các đề án, phương án liên quan đến tổ chức, bộ máy Trung tâm.

          +Thực hiện các chế độ báo cáo về công tác tổ chức theo nhiệm vụ được giao.

          -Nhiệm vụ hành chính:

+Tham mưu thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ cơ quan;công tác an ninh quốc phòng;cải cách hành chính; phòng cháy chữa cháy; phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của cơ quan; tổ chức các cuộc họp, giao dịch, tiếp khách, công tác phúc lợi xã hội cơ quan;

+Quản lý xe ô tô cơ quan và thực hiện lệnh điều động, bố trí xe phục vụ công tác;

+Tham mưu lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành nội quy,quy chế của đơn vị trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện;

+Tổng hợp đề xuất từ các bộ phận về nhu cầu trang thiết bị, sửa chữa tài sản,thiết bị,phương tiện phục vụ công tác trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức mua sắm, sữa chữa, quy định chế độ sử dụng;

    +Tham mưu soạn thảo các văn bản hành chính trình Ban lãnh đạo cơ quan;

    +Tiếp nhận công văn đi, đến, lưu trữ công văn,quản lý con dấu, trực điện thoại, máy fax;

    +Lái xe phục vụ công tác cơ quan

    +Nhân viên phục vụ

    +Bảo vệ tài sản cơ quan.


Hiển thị 2 - 2 of 18 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 1
của 18