Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3030029
Số người đang truy cập: 11

Chức Năng Nhiệm Vụ

Chức năng nhiệm vụ Trạm KN Bà Rịa Vũng Tàu

Nhiệm vụ Trạm Khuyến nông huyện, thành phố:

-Phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện chương trình khuyến nông -khuyến ngư trên địa bàn huyện, thành phố;

-Đưa những tiến bộ kỹ thuật theo các chương trình, dự án khuyến nông - ngư- diêm nghiệp vào sản xuất đại trà trên địa bàn phụ trách;

-Kết hợp với ban, ngành đoàn thể tại địa phương tổ chức trình diễn, tập huấn chuyển giao kỹ thuật; đồng thời thực hiện đầu tư, hỗ trợ các mô hình và các dự án khuyến nông - khuyến ngư cho nông, ngư dân; chương trình hỗ trợ cho đồng bào dân tộc trên địa bàn phụ trách;

-Hướng dẫn và tư vấn kỹ thuật trên lĩnh vực nông - ngư - diêm nghiệp, thủy nông, thu hoạch, bảo quản,chế biến nông - ngư - diêm nghiệp cho người sản xuất trên địa bàn;

-Nắm bắt nhu cầu sản xuất của nông, ngư dân tham mưu đề xuất xây dựng chương trình khuyến nông-khuyến ngư hàng năm trên địa bàn thông qua UBND huyện, thành phố, Trung tâm xem xét tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

-Quản lý và thu hồi công nợ các hợp đồng đầu tư trên địa bàn;

-Tổng kết đánh giá các mô hình khuyến nông - khuyến ngư triển khai trên địa bàn;

-Xây dựng các câu lạc bộ nông, ngư dân sản xuất giỏi hoặc nhóm hộ nông, ngư, diêm nghiệp cùng sở thích;

Ngoài ra còn tham gia thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao. 


Hiển thị 17 - 17 of 18 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 1
của 18