Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3029873
Số người đang truy cập: 12

Chức Năng Nhiệm Vụ

Chức năng nhiệm vụ của Trại giống gà.

Nhiệm vụ các Trại sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản:

          -Tổ chức sản xuất các sản phẩm (cây giống,con giống và giống thương phẩm) cung cấp theo đơn đặt hàng và nhu cầu phát triển sản xuất trong và ngoài tỉnh; phấn đấu hàng hóa sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng tham gia vào chuổi liên kết hướng đến xuất khẩu.

          -Liên doanh, liên kết với các công ty, doanh nghiệp để thực hiện cung ứng chuổi sản phẩm hàng hóa trong điều kiện cho phép.


Hiển thị 9 - 9 of 18 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 1
của 18