Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3030054
Số người đang truy cập: 7

Chức Năng Nhiệm Vụ

Chức năng nhiệm vụ Trại thực nghiệm nuôi trồng thủy sản nước ngọt

Nhiệm vụ các Trại sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản:

          -Tổ chức sản xuất các sản phẩm (cây giống,con giống và giống thương phẩm) cung cấp theo đơn đặt hàng và nhu cầu phát triển sản xuất trong và ngoài tỉnh; phấn đấu hàng hóa sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng tham gia vào chuổi liên kết hướng đến xuất khẩu.

          -Liên doanh, liên kết với các công ty, doanh nghiệp để thực hiện cung ứng chuổi sản phẩm hàng hóa trong điều kiện cho phép.


Hiển thị 18 - 18 of 18 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 1
của 18