Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 7708498
Số người đang truy cập: 8

Chăn Nuôi

Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn 2021 - 2025
UBND tỉnh vừa phê duyệt Quyết định ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn 2021 - 2025.