Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 7148830
Số người đang truy cập: 5

Chăn Nuôi

Năm 2020, Trung tâm Khuyến nông vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ
Đặc thù tổ chức các hoạt động chuyển giao kỹ thuật khuyến nông phần lớn là phải phối hợp với nhiều cơ quan, ổ chức và tập trung số đông nông dân. Mặc dù trong điều kiện dịch bệnh Co-vid 19 diễn biến phức tạp, nhưng Trung tâm Khuyến nông đã vượt qua những khó khăn trên để tổ chức triển khai các hoạt động của mình và hoàn thành nhiệm vụ trong năm.