Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

https://youtu.be/G0AocjW0AWA

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 7219240
Số người đang truy cập: 4

Kỹ thuật knkn

10/05/2021 16:00
Ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp là xu hướng tất yếu để giảm sức lao động, tăng năng suất cây trồng nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, việc sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) phun thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) tại huyện Long Điền bước đầu cho thấy hiệu quả không chỉ trong sản xuất, mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe nông dân.

Mô hình Khuyến nông - khuyến ngư

Lợi kép nhờ ứng dụng thiết bị bay trong sản xuất nông nghiệp 10/05/2021 16:00
Ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp là xu hướng tất yếu để giảm sức lao động, tăng năng suất cây trồng nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, việc sử dụng thi...

Chỉ Đạo Điều Hành

Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.

Thông Tin Nội Bộ