Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

https://youtu.be/G0AocjW0AWA

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 7708688
Số người đang truy cập: 10

Kỹ thuật knkn

21/10/2021 14:00
Trang trại thông minh là khái niệm mới đề cập đến việc quản lý các trang trại bằng cách sử dụng các công nghệ IoT, người máy, máy bay không người lái và trí tuệ nhân tạo để tăng số lượng, chất lượng sản phẩm trong khi tối ưu hóa sức lao động của con người trong quá trình sản xuất.

Mô hình Khuyến nông - khuyến ngư

Kế hoạch Khảo sát chọn hộ thực hiện Chương trình Khuyến nông năm 2021 thuộc Chương... 01/10/2021 14:00
Ngày 29/9/2021, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hành Kế hoạch số 30/KH-TTKN Khảo sát chọn hộ thực hiện Chương trình Khuyến nông năm 2021 thuộc Chương trì...

Chỉ Đạo Điều Hành

Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.

Thông Tin Nội Bộ